Правила та умови договру

ЦЕЙ ДОГОВІР І ЙОГО СТОРОНИ 

Цей договір укладено між нами, NobleProg (UK) Ltd (відомий тут як NobleProg), Уолкот Гейт 1, Уолкот Стріт, Бат, БА1 5УГ та Вами, фізичною особою, партнером чи компанією, яка указана в Анкеті Реєстрації на курс та належним чином підписаною уповноваженим представником. Особа, яка підпише анкету реєстрації на курс або директори компанії, або патнери несуть персональну відповідальністо за будь-які зобов'язання, взяті, але не повністю виконані ними чи їх організацією, особливо, якщо ці організації зупиняють торгівлю та заборгованість NobleProg.

Договір набирає чинності після того, як ми отримаємо Вашу анкету реєстрації на курс та підтвердимо бронювання Вашого курсу. Якщо отримана анкета не була повністю заповнена, слід вважати, що, якщо ми погодились працювати для Вас за умовами, погодженими по електронній пошті, факсу, усно чи письмово, тоді умови і правила, які наведено нижче прийняті сторонами цього Договору.

Жодна зміна до цього Догору чи умов співпраці не буде дійсною, якщо не погоджена з нами письмово, навіть у тому випадку, коли Ви внесете зміни у анкету бронювання курсу, щоб повідомити нас щодо зміни.

ЗАПИТИ & БРОНЮВАННЯ

Запити можна здійснити за телефоном, а будь-які спеціальні додатки та зміни до наших правил та умов необхідно погодити з нами письмово. Заповнена анкета на реєстрацію на курс повинна буди подана на веб сторінці NobleProg, надіслена по факсу чи поштою. Після отримання правильно заповненої анкети на реєстрацію на курс, Вам буде надано попереднє місце для учасників, які є підставою до оплати, так як про це вказано нижче.

ЦІНИ

Попередні ціни на курс опубліковані на сайті, але повинні бути підтвердженні до бронювання курсу.

УМОВИ ОПЛАТИ

Ви погоджуєтесь сплатити (відповідні кошти, про які йде мова) повну узгоджену плату протягом п'яти робочих днів після отримання рахунку. Якщо зазделегіть не погоджено письмово, Ваша неоплата рахунку до курсу буде тлумачитись як відмова. Санкції через відмову проводитимуться відповідно до параграфу нижче.

БРОНЮВАННЯ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ

Бронювання в режимі очікування являє собою угоду про придбання після підтвердження тади курсу.

Рахунок-фактуа буде висланий відповідно до підтвердженої дати курсу.

Бронювання курсу буде пов'язане з рештою цих Правил та умов.

СКАСУВАННЯ ЧИ ВІДСТРОЧКА КУРСУ КЛІЄНТОМ

Про скасування та відстрочки курсу клієнтом потрібно негайно повідомити NobleProg у письмовій формі. Інформація про  скасування та відстрочки курсу клієнтом повна бути надана до дати проведення курсу. Це стосується усіх запланованих та незапланованих курсів. За скасування або відстрочку курсу може бути стягнений штраф у формі відсотку від ціни на опублікований курс, в залежності від періоду, коли про це було письмово повідомлено NobleProg.

 

20 днів : 100% від ціни опублікованого курсу

21-30 днів : 50% від ціни опублікованого курсу

31 днів + : 0% штрафу

ОПЛАТА КРЕДИТНОЮ/ДЕБЕТОВОЮ КАРТКОЮ

Мі не зберігаємо реквізити кредитної картки та не надаємо інформацію будь-яким третім особам.

Відшкодуванни курсів час від часу може бути запропоноване менеджментом.

ПЕРЕНІС ТА ЗАМІНИ КУРСІВ

Переноси на інші курсу можуть здійснюватись лише у випадку наявності, але це стосується лише курсів у режимі очікування. Штраф за скасування може бути наданий, якщо відповідна інформація у письмовій форму не була надана, як зазначено вище. Усі переноси стягуються за ціною £30 за одного учасника, щоб оплатити адміністративні кошти.

Заміни учасників з відповідним досвідом можуть відвідати курс без додаткової оплати.

СКАСУВАННЯ ТА ПЕРЕНІС КУРСУ NobleProg

NobleProg залишає за собою право скасувати чи перенести курс чи його частину в будь-який час. У випадку скасування чи переносу курсу NobleProg учасникам буде надана альтернативна дата курсу або можливість залишити курс з відповідним відшкодуванням, якщо домовлено. Ми не беремо відповідальності за додаткові кошти, які моджуть виникнути у клієнта у випадку скасування чи переносу нами курсу.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Усі авторські та інші права інтелектуальної власності на матеріали, які ми готуємо для використання до або під час проведення курсу, включаючи маркетинг та конспекти є та залишаються за NobleProg.

ЗМІСТ КУРСІВ

Зміс поточних курсів детально наведений у інформації до курсу. Зміст курсів може час від часу змінюватись і повинен бути підтверджений під час бронювання курсу. Ми намагаємось викладати усі частини курсу так, як вони описані у змісті до курсу, однак ми не надаємо будь-яких гарантій. Ми можемо, якщо необхідно, змінювати зміст курсів за бажанням учасників за умови, що це погоджено учасниками курсів чи якщо інструктор вважатиме це необхідним. Тривалість курсів може бути різною  (за кількістю годин чи днів) в залежності від кількості учасників, швидкості просування учасників під час проведення курсу та від придатності учасників курсу. Як правило, курси тривають з 9.30 до16.30 з одногодинною перервою на обід і короткими паузами, щоб освіжити повітря в класі.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Документація може бути надана для деяких курсів і може відрізнятись за стилем  змістом. Плата за позаплановану документацію, її підготовку, копії та ліцензування може стягуватись додатково до плати за бронювання на курс. Рахунок буде надіслано, коли будуть підрахованні точні витрати за додаткові послуги.

ДОСВІД УЧАСНИКІВ КУРСУ ТА ЇХ ПОВЕДІНКА 

Очікується, що учасники курсу поводяться професійно протягом усієї тривалості курсу. Алкогольне сп'яніння учасників курсу чи невпорядковані дії можуть призвезти до зупинки курсу. 

Учасники курсу мають відповідати мінімальним вимогам, зазначених в описі до курсу. Недотримання цих передумов може вплинути на нашу здатність ефективного проведення курсів. Недосвідчені чи недостатньо кваліфіковані учасники так само, як учасники з велики досвідом до теми курсу можуть брати учать у наших курсах, але водночас, повинні усвідомлювати, що переваги отримані від участі у курсі будуть обмеженими. Крім того, інструктори курсу не можуть змінити зміст курсу під час його проведення, щоб підлаштуватись під рівень знань цих учасників, якщо про це не було погоджено попередньо.

Ми залишаємо за собою право виключати учасників із курсу (без повернення плати) у будь-який час, якщо ці учасники спричиняють затримку у проведенні курсу або з будь-яких інших причин, наведених вище, або, якщо кваліфікація та досвід учасників впливають на нашу здатність проведення змісту курсу, про який було домовлено попередньо.

Усі претензії, висунуті проти нас іншими клієнтами чи учасниками в результаті затримок проведення курсу чи порушень під час його проведення будуть стягуватись з тих, хто спричинив затримки проведення курсу.

ЗАБОРОНА НА ПЕРЕМАНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ АБО СПІВРОБІДНИКІВ

До дванадцяти місяців після проведення курсу жодна з сторін (якщі інше не було письмово домовлено) не має права вимагати працевлаштування будь-якого персоналу іншої сторони, який займався організацією та проведенням курсу.

Ліквідація збитків за порушення цього положення дорівнює валовій зарплаті цієї особи чи ціні за перші дванадцять місяців роботи, вказаній у новому трудовому чи службовому договорі цієї особи, або 650 000 (шістсотп'ятдесят тисяч) фунтів стерлінгів в залеженості від наведеного вище.

РІЗНЕ

Клієнт (та будь-які інші сторони, представлені клієнтом співробідникам NobleProg напряму чи за участю посередників) ні за яких обсавин не мають ніякого права проводити прямі переговори із співробітниками NobleProg (чи іншими сторонами, які були представлені напряму чи за участю посередників) щодо цієї чи іншої запланованої діяльності без попередньої письмової згоди з NobleProg. Будь-яка втрата фактичного чи майбутнього бізнесу, спричинена такими переговорами буде виставлена в рахунок клієнту за ціною в 30000 (тридцять тисяч) фунтів стерлінгів на день на кожен день втраченого бізнесу або за вищою ціною в залежності від втраченого бізнесу. Передбачається, що клієнт має відповідні ліцензії на програмне забезпечення для всіх курсів, які ми проводимо, в незалежності від місцезнаходження проведення курсу, або відповідне обладнання, що використовуватиметься під час проведення курсу, незалежно чи це обладнання буде надано нами чи клієнтом.  

NobleProg не несе жодної відповідальності за крадіжку або збитки у разі втрати речей клієнтами, залишених у наших приміщеннях, чи за будь-які інші збитки чи втрати внаслідок відвідування наших преміщень чи наших курсів/послуг у будь-якій ділянці світу. Цінні речі, комп'ютерна техніка, особисте майноі т.п. ніколи не слід залишати без нагляду, навіть якщо наші інструктори/консультанти та інший персонал пропонують доглянути за цими речами протягом перерв, оскільки в нас немає ніяких засобів для перевірки та страхування предметів та будь-яких витрат, які можуть виникнути. Передбачається, що клієнт задоволений проведенням курсу, доки клієнт не вкаже інструктору, що це не так, та не вкаже на те, які саме відмінності існують між попереньою домовленостю та змістом курсу, який безпосередньо проводиться. Якщо це доречно, інструктор може змінити зміст курсу з цього моменту відповідно до запитів учасників, і якщо усі учасники погоджуються з цим.

НІЯКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Забронювавши курс, Ви пошгоджуєтесь, що учасники курсу не будуть проводити цей чи схожий за змістом курс для будь-яких прямих чи непрямих конкурентів NobleProg.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

NOBLEPROG НЕ МАЄ НІЯКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА НЕ НЕСЕ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОМИЛКИ ЧИ УПУЩЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОДУ, МЕТОДІВ ТА ПРИКЛАДІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ ПІД ЧАС КУРСУ. КРІМ ТОГО, NOBLEPROG НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНОСТІ, ПОВНОСТІ, СВІТОВНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЩОДО МАТЕРІАЛУ, ДОСТУПНОГО ДЛЯ КУРСУ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО NOBLEPROG НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ ЧИ ТРАВМИ ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРЯМОГО АБО НЕПРЯМОГО КОРИСТУВАННЯ МАТЕРІАЛАМИ, НАДАНИМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ ЧИ ПОСЛУГ, ЯКІ ВИНИКНУЛИ ПОВНІСТЮ ЧИ ЧАСТКОВО ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ АБО ЧЕРЕЗ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК.

 

Знижки на курс

Наразі знижок на курс немає.

Інформаційний бюлетень "Знижки на курси"

Ми поважаємо конфіденційність Ваших персональних даних. Ми зобов'язуємось не передавати Ваші дані іншим особам. Ви завжди можете змінити свої налаштування конфіденційності або повністю відмовитись від підписки.

Наші клієнти

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Ukraine!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Ukraine
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

Цей сайт в інших країних / регіонах