Навчальні курси Cloud Computing

Навчальні курси Cloud Computing

Місцеві, на чолі з інструктором жити Cloud Computing навчальні курси демонструють через практичний практиці основи хмарних обчислень і як отримати вигоду з хмарних обчислень.

Cloud Computing навчання доступне як "жива тренування" або "дистанційне навчання в прямому ефірі". Навчання на місці в прямому ефірі може здійснюватися локально на клієнтських приміщеннях у україніабо в Ноблепрог корпоративних навчальних центрах україні. Дистанційне навчання в прямому ефірі здійснюється шляхом інтерактивного, віддаленого робочого столу.

Nobleпрог-ваш місцевий навчальний провайдер

Machine Translated

Відгуки

★★★★★
★★★★★

Cloud Computing Зміст курсу

Назва курсу
Тривалість
Огляд
Назва курсу
Тривалість
Огляд
7 годин
This instructor-led, live training in україні (online or onsite) is aimed at IT professionals who wish to learn the fundamentals of Alibaba Cloud and how to use its cloud computing services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the Alibaba Cloud solution architecture.
- Learn about the Alibaba Cloud core products and services.
- Understand the capabilities of Alibaba Cloud in dealing with big data and databases.
21 годин
This instructor-led, live training in україні (online or onsite) is aimed at developers who wish to build serverless applications using services in the AWS serverless platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement event-driven best practices in designing serverless applications using appropriate AWS services.
- Build serverless applications using AWS services.
- Monitor, secure, and scale serverless applications on AWS.
- Utilize different developer tools to configure and automate serverless application deployment.
- Create and maintain a list of serverless resources that will aid in serverless application development.
14 годин
Служба Azure Kubernetes (AKS) - це розміщена служба Kubernetes яка спрощує розгортання та управління кластером Kubernetes в Azure .

У цьому тренінгу під керівництвом інструкторів учасники дізнаються, як створити та керувати виробничим середовищем для контейнерів за допомогою Kubernetes на AKS.

Після закінчення цього тренінгу учасники зможуть:

- Налаштування та керування Kubernetes на AKS
- Розгорнути, керувати та масштабувати кластер Kubernetes
- Розгортайте контейнерні ( Docker ) програми на Azure
- Перенесіть існуюче середовище Kubernetes з приміщення на хмару AKS
- Інтеграція Kubernetes із стороннім програмним забезпеченням безперервної інтеграції (CI)
- Забезпечити високу доступність та відновлення після аварій у Kubernetes

Аудиторія

- Розробники
- Системні адміністратори
- Інженери DevOps

Формат курсу

- Частина лекції, частина дискусії, вправи та важкі практичні заняття в лабораторних умовах

Примітка

- Щоб подати заявку на індивідуальне навчання для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб домовитись.
14 годин
EKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on EKS
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
- Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps Engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 годин
Google Kubernetes Engine є розміщення Kubernetes служби, яка спрощує розгортання та управління кластер Kubernetes в Google Cloud.

в цьому інструктор під керівництвом, Live навчання, учасники дізнаються, як створити і керувати виробництвом масштабі контейнера з використанням Kubernetes на хмарі Google.

до кінця тренінгу учасники зможуть:

- налаштувати і керувати Kubernetes на хмарі Google.
- розгорнути, керувати і масштабувати кластер Кубернелес.
- розгортання контейнерних (Докер) додатків на хмарі Google.
- міграція існуючого середовища Kubernetes від локального до хмари Google.
- інтегрувати Kubernetes з третьою стороною безперервної інтеграції (CI) програмного забезпечення.
- забезпечення високої доступності та аварійного відновлення в Kubernetes.

Формат курсу

- Інтерактивна лекція та дискусія.
- багато вправ і практики.
- практичної реалізації в живій лабораторній обстановці.

курс параметри налаштування

- різні Докер зображення можуть бути використані в якості демонстрації в цій підготовці (наприклад, nginx, MongoDB, Tomcat і т. д.).
- для запиту конкретних зображень або будь-якої іншої настройки для цієї підготовки, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб організувати.
35 годин
Аналіз даних відноситься до процесу отримання, очищення та аналізу даних, часто в візуальному вигляді, для отримання уявлень для кращого прийняття рішень. Все більше і більше даних зберігається в базах даних у хмарі, тому важливо мати стратегію для розуміння, управління та доступу до таких даних. Найпопулярнішим інструментом для доступу та візуалізації даних є Power Bi.

Цей інструктор-під керівництвом, прямий тренінг (онлайн або на сайті) спрямований на технічних осіб, які бажають отримати практичне розуміння доступних облачних рішень, процесів аналізу даних, необхідних для роботи з даними в хмарі, і практичної практики застосування таких інструментів, як Power BI для аналізу даних.

Після закінчення тренінгу учасники зможуть:

Завантажити та встановити Power BI. Оцінюйте різноманітні рішення даних, що пропонуються облачними постачальниками, такими як Azure. Знайдіть розуміння різних структур, модельних підходів та проектів складів даних, що використовуються для зберігання, управління та доступу Big Data. Використовуйте інструменти та методи для очищення даних під час підготовки до аналізу. Створення рішень з доповіді та аналізу, заснованих на настрої, а також на хмарочосі даних. Інтеграція аналітичних рішень даних з складом даних. Зменшити ризики безпеки даних і забезпечити конфіденційність даних.

Формат курсу

Інтерактивні лекції та дискусії. Багато випробувань і практики. Використання в робочому середовищі Live-Lab.

21 годин
Serverless - це DevOps архітектура, яка дозволяє створювати і розробляти висококваліфіковані корпоративні додатки без надання будь-якого сервера. Kubernetes є платформою з відкритим кодом для будівництва контейнерних та облачних проектів. Безсерверна рамка може бути інтегрована з Kubernetes для забезпечення автоматизованої хостингової інфраструктури, необхідної для запуску CaaS і FaaS.

Цей інструктор-під керівництвом, прямий тренінг (онлайн або онлайн) спрямований на розробників і DevOps інженерів, які бажають скористатися безсерверним підходом для будівництва корпоративних додатків в Kubernetes.

Після закінчення тренінгу учасники зможуть:

Налаштуйте і налаштуйте Kubernetes систему, щоб почати розробку з безсерверною архітектурою. Розуміння концепцій і принципів, які є основними для серверних середовищ. Використовуйте інструментальні ланцюги, необхідні для безсерверного розвитку та інтегруйте їх з Kubernetes компонентами. Практикуйте свої навички в Python програмувальному мові і застосовуйте його для реалізації безсерверних систем. Безпечні корпоративні програми, які розміщуються через безсерверну рамку на Kubernetes. Використовуйте сучасні методи обчислення в хмарі для оптимізації DevOps робочих потоків обробки завдань.

Формат курсу

Інтерактивні лекції та дискусії. Багато випробувань і практики. Використання в робочому середовищі Live-Lab.

Курсові варіанти адаптації

Щоб отримати персоналізовану підготовку для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб організувати.
21 годин
Існує ряд варіантів розгортання Docker і Kubernetes на AWS, включаючи Amazon Elastic Container Service, Amazon ECS для Kubernetes , AWS Fargate та Amazon EC2.

Це навчання, яке проводиться під керівництвом інструкторів (на місці чи на дистанційному рівні), спрямоване на інженерів, які бажають оцінити кожну з цих служб, щоб прийняти обгрунтовані рішення щодо розміщення в межах своєї організації.

Після закінчення цього тренінгу учасники зможуть:

- Створіть середовище розробки, яке включає всі необхідні інструменти для початку розробки.
- Налаштуйте, налаштуйте та розгорніть серію демонстраційних контейнерів, використовуючи ряд різних підходів.
- Зрозумійте архітектурні та дизайнерські відмінності різних рішень Docker / Kubernetes в рамках AWS.
- Автоматизувати розгортання контейнерів Docker .
- Налаштуйте конвеєр безперервної інтеграції та розгортання.
- Інтеграція Docker та Kubernetes в існуючу систему безперервної інтеграції.

Формат курсу

- Інтерактивна лекція та дискусія.
- Багато вправ і вправ.
- Ручна реалізація в умовах лабораторії.

Параметри налаштування курсу

- Щоб подати заявку на індивідуальне навчання для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб домовитись.
7 годин
Цей курс створений для людей, які хочуть зрозуміти, як отримати вигоду від хмарних обчислень. Він використовує приклад Amazon EC2, але може бути пристосований до інших провайдерів.
21 годин
Аудиторії

ІТ-архітекторів, середніх ІТ-менеджерів, ІТ-консультантів

Формат курсу

В даний час 100% лекцій.
35 годин
День 1 - забезпечує кінцеве покриття фундаментальних облачних обчислювальних тем, оскільки вони пов'язані як з технологією, так і з бізнесом. Модуль поділяється на ряд розділів, кожен з яких супроводжується практичним тренуванням.

День 2 - досліджує теми, пов'язані з технологією, що стосуються облачних комп'ютерних платформ. Вона не потрапляє в деталі реалізації або програмування, а замість цього зберігає охоплення на концептуальному рівні, зосереджуючи увагу на темах, що стосуються архітектури облачних послуг, загроз безпеки облака та технологій, віртуалізації та обробки даних.

День 3 - надає технічний погляд на фундаментальні облачні комп'ютерні платформи. Інфраструктура як сервіс (IaaS), платформа як сервіс (PaaS) та програмне забезпечення як сервіс (SaaS) об'єкти досліджуються як комбіновані шаблони, що складаються з унікальних і спільних будівельних блоків. Цей модуль структурований як екскурсія через ці архітектурні шари, описуючи основні компоненти, підкреслюючи спільні компоненти і пояснюючи, як будівельні блоки можуть бути зібрані та реалізовані за допомогою облачних обчислювальних механізмів і практик.

День 4 - побудований на День 3, щоб забезпечити глибоке поглинання в еластичні, стійкі та багаторазові технологічні архітектури, а також спеціалізовані архітектури рішень, такі як хмарочоси та хмарочоси. Завдяки вивченню архітектурних механізмів, технологій промисловості та дизайнерських моделей описуються як основні, так і розширені компоненти, які поєднуються для того, щоб зрозуміти еластичність, стійкість і багатонаціональність як основні характеристики облачних платформ. Використовуючи ці оригінальні та підвищені розмірності та комплекти функцій, пов'язаних з невдачею, описані спеціалізовані архітектури рішень, щоб дозволити розрив між хмарами та облачними та облачними середовищами, а також збалансувати завантаження робочого часу між хмарами для виконання та невдачі.

День 5 - представлення учасників з низкою вправ і проблем, які призначені для тестування їх здатності застосовувати свої знання з попередньо охоплених тем.
35 годин
Цей курс створений для людей, які стикаються з вибором, яке рішення вибрати для конкретної проблеми. ІТ-менеджери, архітектори рішень, менеджери тестів, системні адміністратори та розробники можуть скористатися цим курсом, розуміючи переваги та витрати доступних рішень Cloud / SaaS / Iaas.
7 годин
HashiCorp - це програма з відкритим кодом, яка надає інструменти для забезпечення, забезпечення та експлуатації інфраструктури для розподілених програм. Їх набір DevOps включає:

- Сейф - для забезпечення розподілених додатків
- Terraform - для надання інфраструктури та ресурсів додатків через загальну хмару, приватну хмару та зовнішні сервіси
- Nomad - розповсюджений, високодоступний менеджер кластерів та планувальник, відомий у центрі обробки даних, для розгортання програм у будь-якій інфраструктурі в будь-якому масштабі.
- Консул - для виявлення та налаштування служб у вашій інфраструктурі.

Цей курс зосереджений на консулі. Ми переглядаємо архітектуру та особливості Консула та здійснюємо реалізацію та розгортання сервера Consul.

Формат курсу

- Частина лекції, часткова дискусія, важка практична практика та впровадження, періодичні вікторини для вимірювання прогресу
7 годин
OSv - це операційна система з відкритим кодом для хмари.

У цій навчальному тренінгу учасники навчаться, як OSv порівнюється з традиційними технологіями та підходами віртуалізації, оскільки вони створюють екземпляр OSV в лабораторних умовах.

До кінця цього тренінгу учасники зможуть:

- Запустіть OSv на мінімальних витратах на пам'ять та процесор, порівняно з традиційними операційними системами
- Встановити, настроїти та усунути неполадки OSv
- Зменшити розмір і кількість запущених екземплярів ОС
- Запустити великі програми, такі як Cassandra на OSv

Аудиторія

- Системні адміністратори

Формат курсу

- Частина лекції, частина дискусії, вправи та важка практика
21 годин
Аудиторія

Інженер програмного забезпечення / Computer вчені з адекватними поняттями алгоритмів та
ознайомлення принаймні з однією мовою програмування / сценаріїв, але без досвіду Cloud
Обчислення

Тривалість

3 дні: 6 модулів, по 4 години кожен модуль
21 годин
Multicloud (багатохмарна) обчислювальна техніка стосується використання хмарних сервісів від декількох постачальників, наприклад, використання інфраструктурних (Iaas) послуг від різних провайдерів одночасно, через єдину консоль управління.

Дзига хмари додатки Management платформою для управління додатками на декількох хмар, а також організовуючи самі хмарні ресурсами.

У цьому тренінгу під керівництвом інструкторів учасники навчаться створювати, налаштовувати та керувати Морфеєм.

Після закінчення цього тренінгу учасники зможуть:

- Встановіть і налаштуйте Morpheus
- Забезпечити хмарні ресурси в різних інфраструктурах
- Оркеструйте та керуйте хмарами, включаючи реєстрацію, моніторинг та резервне копіювання
- Переміщення програм із локальних приміщень на приватні або загальнодоступні хмари
- Інтегруйте Морфея із сторонніми інструментами, такими як Ansible , Chef , Consul та інші

Аудиторія

- Адміністратори
- Розробники
- Інженери DevOps

Формат курсу

- Частина лекції, частина дискусії, вправи та важкі практичні практики

Примітка

- Щоб подати заявку на індивідуальне навчання для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб домовитись.
21 годин
Ця навчальна програма під керівництвом інструкторів (на місці чи на віддаленій основі) спрямована на інженерів, які бажають навчитися проектувати, створювати та розгортати додатки за допомогою хмарної нативного стратегії, що включає постійну інтеграцію, контейнерні двигуни та оркестратори.

Після закінчення цього тренінгу учасники зможуть:

- Виберіть, налаштуйте та керуйте правильними інструментами для ввімкнення власної стратегії хмари.
- Оптимізуйте швидкість, масштабованість та витрати на впровадження корпоративних хмарних додатків.
- Створіть вузли, які самолікуються та мають багато оренду.
- Масштабуйте кількість машин до десятків тисяч вузлів.
- Ефективно спілкуватися з бізнес-зацікавленими сторонами щодо хмарної стратегії

Формат курсу

- Інтерактивна лекція та дискусія.
- Багато вправ і вправ.
- Ручна реалізація в умовах лабораторії.

Параметри налаштування курсу

- Щоб подати заявку на індивідуальне навчання для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб домовитись.
7 годин
Цей інструктор-під керівництвом, прямий тренінг (онлайн або на сайті) спрямований на менеджерів, які хочуть зрозуміти і розробити стратегію облака для даних і додатків своєї організації.

Після закінчення тренінгу учасники зможуть:

Почніть процес переміщення свого бізнесу в хмару. Знайдіть розрив між традиційними інформаційними технологіями та облачними додатками. Розуміння технологічних компонентів, необхідних для розробки облачної платформи. Ефективно спілкуватися з розробниками та операційними командами на стратегії хмари.

Формат курсу

Інтерактивні лекції та дискусії. численні заняття та діяльність.

Курсові варіанти адаптації

Щоб отримати персоналізовану підготовку для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб організувати.
35 годин
Аналіз даних стосується процесу отримання, очищення та аналізу даних, часто візуально, для отримання розуміння для кращого прийняття рішень. Все більше і більше даних зберігається в базах даних у хмарі, тому важливо мати стратегію розуміння, управління та доступу до таких даних. Одним з популярних інструментів доступу та візуалізації даних є Power Bi.

Ця навчальна програма під керівництвом інструкторів (на місці чи на дистанційному рівні) спрямована на технічних осіб, які бажають отримати практичне розуміння доступних хмарних рішень, процесів аналізу даних, необхідних для роботи з даними в хмарі, та практичної практики застосування такі інструменти, як Power BI для аналізу даних.

Після закінчення цього тренінгу учасники зможуть:

- Встановлення та налаштування Power BI .
- Оцініть різні рішення даних, пропоновані хмарними провайдерами, такими як Azure .
- Отримати розуміння різних структур, моделювання підходів та конструкцій сховищ даних, які використовуються для зберігання, управління та доступу до Big Data .
- Застосовуйте інструменти та методи для очищення даних під час підготовки до аналізу.
- Створіть рішення для звітності та аналітики на основі даних, а також хмарних даних.
- Інтегруйте рішення для аналізу даних зі сховищем даних.
- Пом'якшення ризиків щодо безпеки даних та забезпечення конфіденційності даних.

Формат курсу

- Інтерактивна лекція та дискусія.
- Багато вправ і вправ.
- Ручна реалізація в умовах лабораторії.

Параметри налаштування курсу

- Щоб подати заявку на індивідуальне навчання для цього курсу, будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб домовитись.
14 годин
MinIO — хмарний сервер для зберігання об'єктів та неструктурованих даних. З MinIO, користувачі можуть побудувати високої продуктивності інфраструктури, які легкі і масштабовані.

Це інструктор, живий тренінг (на місці або віддалених), спрямованих на хмарних інженерів, які хочуть зберігати об'єкти і неструктурованих даних за допомогою MinIO.

До кінця тренінгу учасники зможуть:

- Надати альтернативу для команд Unix з клієнтом MinIO.
- Використовуйте MinIO для створення високоякісних інфраструктур для машинного навчання, аналітики та іншого.
- Розгортання MinIO на Kubernetes для організував розгортання масштаб.

Формат курсу

- Інтерактивна лекція та дискусія.
- Багато вправ і практики.
- Практичний впровадження в середовищі живого Lab.

Параметри налаштування курсу

- Щоб запросити індивідуальну підготовку до цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами для організації.
14 годин
G Suite - це набір продуктів та програмного забезпечення Go ogle Cloud для хмарних обчислень, співпраці тощо. За допомогою G Suite системні адміністратори зможуть створювати та керувати профілем компанії, вибирати послуги, налаштовувати розширені параметри безпеки тощо.

Ця навчальна програма під керівництвом інструкторів (на місці або на віддаленому рівні) спрямована на системних адміністраторів, які бажають керувати та розгортати G Suite для організацій.

Після закінчення цього тренінгу учасники зможуть:

- Застосовуйте практику безпеки Go ogle за допомогою 2SV та SSO.
- Відстежуйте використання домену та служб за допомогою звітів на консолі адміністратора.
- Налаштуйте та налаштуйте консоль адміністратора G Suite.

Формат курсу

- Інтерактивна лекція та дискусія.
- Багато вправ і вправ.
- Ручна реалізація в умовах лабораторії.

Параметри налаштування курсу

- Щоб подати заявку на індивідуальне навчання для цього курсу, зв'яжіться з нами, щоб домовитись.
21 годин
Pulumi - це інфраструктура як кодний інструмент для створення, розміщення та управління облачними додатками та інфраструктурою.

Цей інструктор-під керівництвом, прямий тренінг (онлайн або на сайті) спрямований на інженерів, які бажають розміщувати програмні програми в будь-якому з численних середовищ, від традиційної інфраструктури, до Kubernetes кластерів або безсерверних функцій.

Після закінчення тренінгу учасники зможуть:

Завантажити та встановити Pulumi. Визначте облачну інфраструктуру за допомогою мов програмування. Використовуйте Pulumi для розміщення програмного забезпечення за допомогою VM, мереж та баз даних, а також Kubernetes кластерів та безсерверних функцій. Розподіл програмного забезпечення в громадських, приватних та гібридних облачних інфраструктурах.

Формат курсу

Інтерактивні лекції та дискусії. Багато випробувань і практики. Використання в робочому середовищі Live-Lab.

Курсові варіанти адаптації

Щоб отримати персоналізовану підготовку для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб організувати.
14 годин
Google Anthos - це набір управлінських послуг, які додають вартість контейнерній платформі Kubernetes. Anthos можна запустити в гібридному та багатоповерховому середовищі.

Цей інструктор-під керівництвом, прямий тренінг (онлайн або на сайті) спрямований на розробників, які хочуть використовувати Anthos для будівництва, розробки та оптимізації додатків, що працюють на вершині мульти-кластерної інфраструктури.

Після закінчення тренінгу учасники зможуть:

Налаштуйте Google Anthos напередодні або в хмарі. Визначити, автоматизувати та реалізувати політику в різних середовищах. Управління трафіком між службами. Використовуйте Anthos Service Mesh для моніторингу, вирішення проблем та поліпшення продуктивності додатків. Використання контрольних систем на всіх ділянках.

Формат курсу

Інтерактивні лекції та дискусії. Багато випробувань і практики. Використання в робочому середовищі Live-Lab.

Курсові варіанти адаптації

Щоб отримати персоналізовану підготовку для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб організувати.
7 годин
Cloud Financial Management або FinOps є практикою впровадження облачної технології для оптимізації фінансового управління та операцій бізнесу.

Цей інструктор-під керівництвом, прямий тренінг (онлайн або на сайті) спрямований на адміністраторів хмари, архітекторів хмари, технологічних керівників та фінансових аналітиків, які бажають записувати, керувати, контролювати та обробляти фінансові активи організації в хмарі.

Після закінчення цього навчання учасники зможуть використовувати FinOps практики в організації для прогнозування витрат, оптимізації процесів та виконання операцій з фінансового управління в хмарі.

Формат курсу

Інтерактивні лекції та дискусії. Багато випробувань і практики. Використання в робочому середовищі Live-Lab.

Курсові варіанти адаптації

Щоб отримати персоналізовану підготовку для цього курсу, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб організувати.
14 годин
Курс допомагає зрозуміти та реалізувати хмарна інфраструктура на основі OpenStack . Учасник вивчає архітектуру та можливості OpenStack та різні сценарії інсталяції.
21 годин
Метою цього курсу є ознайомлення з OpenStack середовищем як з боку оператора, так і від адміністратора. Після короткого введення в хмарні обчислення ви отримаєте власний OpenStack екземпляр і виконувати практичний і адміністративний дії. Курс охоплює всі основні компоненти OpenStack з загальної архітектури для адміністрування хмари. Формат курсу складає близько 90% практичний семінар в реальному OpenStack середовищі.

Курс охоплює всі теми з сертифікату OpenStack адміністратора іспит і готує учасника до іспиту теоретично і практично. Крім того, програма курсу була розширена про тему, яка дозволить учаснику краще зрозуміти всі OpenStack застереження, необхідні для проходження іспиту. В кінці курсу кожен учасник матиме можливість випробувати себе під час іспиту з перевірки АВТЕНТИЧНОСТІ.
7 годин
Курс призначений для ІТ-інженерів та архітекторів, які шукають рішення розмістити приватну чи публічну хмару IaaS (інфраструктура як послуга).
Це також чудова можливість для ІТ-менеджерів отримати огляд знань щодо можливостей, які може бути OpenStack .

Перш ніж витратити багато грошей на впровадження OpenStack , ви можете розглянути всі плюси і мінуси, відвідавши наш курс.
Ця тема також доступна як індивідуальна консультація.

Мета курсу:

-

отримання базових знань щодо OpenStack
14 годин
The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud.

Course goal:

- gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design
14 годин
OpenStack є відкритим вихідним кодом IaaS (інфраструктура як сервіс) програмний стек. Це популярністю серед телекомунікаційних провайдерів, які бажають оптимізувати свій мережевий стек через мережеві функції віртуалізації (NFV).

цей інструктор під керівництвом, жити навчання (на місці або віддалених) спрямована на інженерів, архітекторів і менеджерів, які бажають розгорнути OpenStack хмара для управління їх телекомунікаційної інфраструктури.

до кінця тренінгу учасники зможуть:

- планування, розгортання та адміністрування OpenStack у вигляді приватної хмари.
- розуміти IaaS архітектура і його здійснення під OpenStack.
- заміна фізичних маршрутизаторів і серверів з віртуальними машинами, що працюють у приватній хмарі.
- зниження інфраструктури та витрат на обслуговування за допомогою віртуалізації і хмарних обчислень.
- прискорити впровадження нових послуг клієнтам.

Формат курсу

- Інтерактивна лекція та дискусія.
- багато вправ і практики.
- практичної реалізації в живій лабораторній обстановці.

курс параметри налаштування

- щоб запросити індивідуальну підготовку за цей курс, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб організувати.
14 годин
Метою цього курсу є ознайомлення з середовищем OpenStack як з боку оператора, так і з боку адміністратора. Після короткого введення в облачне обчислення ви отримаєте власний OpenStack приклад і виконати практичні операційні та адміністративні дії. Курс охоплює всі основні компоненти OpenStack від загальної архітектури до управління хмарою. Формат курсу складається з близько 75% практичних семінарів в реальному OpenStack середовищі.

Last Updated:

Online Cloud Computing courses, Weekend Cloud Computing courses, Evening Cloud Computing training, Cloud Computing boot camp, Cloud Computing instructor-led, Weekend Cloud Computing training, Evening Cloud Computing courses, Cloud Computing coaching, Cloud Computing instructor, Cloud Computing trainer, Cloud Computing training courses, Cloud Computing classes, Cloud Computing on-site, Cloud Computing private courses, Cloud Computing one on one training

Знижки на курс

Наразі знижок на курс немає.

Інформаційний бюлетень "Знижки на курси"

Ми поважаємо конфіденційність Ваших персональних даних. Ми зобов'язуємось не передавати Ваші дані іншим особам. Ви завжди можете змінити свої налаштування конфіденційності або повністю відмовитись від підписки.

Наші клієнти

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Ukraine!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Ukraine
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

Цей сайт в інших країних / регіонах